Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ikonografia chrześcijańska (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
2Historia sztuki średniowiecznej w Polsce (wykład)Zbo/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
3Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (wykład)Zbo/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
4Historia sztuki starożytnej (wykład)E/3 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
5Wstęp do historii sztuki (wykład)E/5 30 dr hab. Krzysztof Gombin
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka starożytna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Głowa
2Historia sztuki średniowiecznej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
3Historia sztuki średniowiecznej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
4Ikonografia chrześcijańska (ćwiczenia)Z/3 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 309) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Objazd naukowy
1Objazd zabytkoznawczy po Małopolsce (zajęcia terenowe)Zbo/1 30 dr Krzysztof Przylicki
Warszaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze