Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia średniowieczna powszechna (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia średniowieczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
3Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład)Z/2 30 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia średniowieczna Polski (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
2Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
3Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Proseminarium
1Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 Brak obsady
2Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 VACAT
2Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty)Z/2 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (konwersatorium)E/2 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze