Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia średniowieczna powszechna (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia średniowieczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
3Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład)Z/2 30 dr hab. Jan Ptak
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia średniowieczna Polski (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
3Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Proseminarium
1Europa i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr Robert Derewenda
2Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (konwersatorium)E/2 30 Zawieszone
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
10Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Alicja Narecka
11Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (egzamin)E/1 0 mgr Alicja Narecka
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
3Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr hab. Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
3Edukacja włączająca w szkole (spec. nauczycielska) (warsztaty)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
4Zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela (spec. nauczycielska) (warsztaty)Z/1 15 mgr Paweł Miszczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze