Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia średniowieczna powszechna (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia średniowieczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia średniowieczna Polski (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
2Historia średniowieczna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
3Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (konwersatorium)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
4Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr Robert Derewenda
Projekty badawcze
U źródeł potęgi państwa polskiego. Monarchia ostatnich Piastów
1Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
2Życie gospodarcze i społeczne w Polsce XIII-XIV w. - analiza tekstów źródłowych (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
3Polska i jej mieszkańcy w późnym średniowieczu (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Historia ustroju i kancelarii w Polsce (egzamin)E/2 0 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
Egzaminy
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (egzamin)E/1 0 mgr Edyta Michałek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze