Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
3Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
4Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
6Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka z elementami tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL
7Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
8Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
9Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
10Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Laurent Muller
11Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Laurent Muller
12Praktyczna nauka języka francuskiego - fonetyka i ortografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Laurent Muller
13Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
14Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
15Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Julien Thibaud
16Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
17Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
18Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
19Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Laurent Muller
20Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
21Praktyczna nauka języka francuskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Laurent Muller
22Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
23Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
24Praktyczna nauka języka francuskiego - język i kultura (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVII wieku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Łukasz Maślanka
2Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej XVII wieku (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Łukasz Maślanka
3Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 1) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
4Historia Francji (konwersatorium - Grupa: 2) E/2 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
17Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
31Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
Drugi język
Język włoski
1Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Stefano Gandini
2Praktyczna nauka języka włoskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Maniowska
3Praktyczna nauka języka włoskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Stefano Gandini
Drugi język
Język hiszpański
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Nina Klekot
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - leksyka i konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Nina Klekot
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 60 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 60 dr Tomasz Niestorowicz
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka francuskiego (egzamin)E/3 0 dr Paulina Mazurkiewicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego (egzamin)E/2 0 mgr Monika Łakuta
3Praktyczna nauka języka włoskiego (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Maniowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze