Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura staropolska (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Literatura i kultura w epoce oświecenia (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Łacina funkcjonalna (ćwiczenia)Z/1 15 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
4Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
5Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
6Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
7Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dariusz Seweryn
8Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
9Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
10Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Piotr Jaszczak
11Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Anna Czapla
12Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Anna Czapla
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/4 30 dr Robert Derewenda
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Egzaminy
1Literatura staropolska (egzamin)E/2 0 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Literatura i kultura w epoce oświecenia (egzamin)E/2 0 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I: fonetyka, fonologia, słowotwórstwo, fleksja imienna (egzamin)E/2 0 dr hab. Anna Czapla
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze