Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (wykład)E/3 30 Brak obsady
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
3Historia literatury oświecenia (wykład)E/2 30 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Brak obsady
2Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
3Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
4Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) E/5 30 Brak obsady
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) E/5 30 Brak obsady
7Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
8Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
9Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
10Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
2Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
4Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 VACAT
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze