Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Historia literatury oświecenia (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Historia literatury oświecenia (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
3Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
4Podstawy własności intelektualnej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
5Łacina funkcjonalna (ćwiczenia)Z/1 15 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Warsztaty
1Poetyka, cz. II (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
2Poetyka, cz. II (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Egzaminy
1Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (egzamin)E/3 0 dr hab. Anna Czapla
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze