Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Historia literatury oświecenia (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
2Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
3Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
7Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
8Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
9Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Alicja Narecka
10Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Alicja Narecka
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
4Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Piotr Jaszczak
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Strycharczuk
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Strycharczuk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
7Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Egzaminy
1Historia literatury oświecenia (egzamin)E/2 0 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
2Historia literatury staropolskiej (egzamin)E/3 0 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (egzamin)E/3 0 dr hab. Mariusz Koper
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze