Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury greckiej - zarys (wykład)E/4 30 dr hab. Iwona Wieżel
2Historia literatury łacińskiej - zarys (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teksty łacińskie (ćwiczenia)Z/3 60 dr Wojciech Kopek
2Teksty greckie (ćwiczenia)Z/8 90 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Wprowadzenie w stylistykę łacińską (konwersatorium)Z/4 30 dr Wojciech Kopek
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze