Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Marta Pudło
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Marta Pudło
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 Brak obsady
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 VACAT
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 VACAT
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 Brak obsady
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Amelia Szuba-Wenek
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Monika Olcha
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Monika Olcha
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 Brak obsady
Zajęcia do wyboru
Ścieżka I - grupa początkująca
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 mgr Sylwia Mitko
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 60 dr Amelia Szuba-Wenek
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 60 Brak obsady
Zajęcia do wyboru
Ścieżka II - grupa zaawansowana
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 60 dr Marta Pudło
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 60 dr Justyna Ofierska
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1Pedagogika ogólna (wykład)E/2 30 dr Piotr Magier
2Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Justyna Iskra
Specjalizacja: Językowe kompetencje komunikacyjne - język angielski
1Język angielski: zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia)Z/4 60 mgr Joanna Mirek
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze