Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo rzymskie (wykład)E/7 15 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
2Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
4Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
5Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Z/4 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
6Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
2Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język łaciński - poziom początkujący (egzamin)E/3 0 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
8Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze