Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Analiza matematyczna I (wykład)E/11 60 dr Andrzej Michalski
2Analiza matematyczna I (ćwiczenia)Z/0 60 mgr Maciej Parol
3Algebra liniowa z geometrią II (wykład)E/11 60 dr Grzegorz Dymek
4Algebra liniowa z geometrią II (ćwiczenia)Z/0 60 mgr Bruno Sadok
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
6Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Marek Solski
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
3Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
4Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Przedmioty do wyboru
Przedmiot do wyboru
(student wybiera jeden przedmiot z listy przedmiotów do wyboru - 60 godz. 5 ECTS w semestrze letnim)
1Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
2Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
3Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
4Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
5Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Horodelski
6Abstrakcyjne struktury danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Michał Horodelski
7Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
8Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
9Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
10Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
11Matematyka finansowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
12Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
13Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
14Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL
15Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
16Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
17Statystyczna analiza danych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
18Statystyka opisowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
19Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Horodelski
20Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Horodelski
21Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michał Horodelski
22Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Horodelski
23Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
24Sztuczna inteligencja (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
25Abstrakcyjne struktury danych (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
26Geometria różniczkowa (wykład)E/5 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
27Matematyka dyskretna (wykład)E/5 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
28Matematyka finansowa (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
29Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
30Statystyka opisowa (wykład)E/5 30 dr Kamil Powroźnik
31Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze