Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)E/3 15 dr Armen Grigoryan
2Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (wykład)E/9 30 dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
3Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
4Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
5Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
6Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
7Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 60 dr inż. Ewa Dziadczyk
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
9Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Weronika Goraj
10Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Weronika Goraj
11Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Weronika Goraj
12Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
Przedmioty do wyboru - Chemia I
student wybiera grupę zajęć Chemia I lub Chemia II
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)E/3 15 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia organiczna – kurs rozszerzony (wykład)E/9 30 dr Ludomir Kwietniewski
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Borówka
4Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Borówka
5Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
6Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Weronika Goraj
7Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Weronika Goraj
8Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 Zawieszone
Przedmioty do wyboru - Chemia II
student wybiera grupę zajęć Chemia II lub Chemia I
1Chemia fizyczna (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Staszczuk
2Chemia organiczna – kurs podstawowy (wykład)E/6 30 dr Ludomir Kwietniewski
3Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
5Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
6Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Weronika Goraj
7Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Weronika Goraj
8Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze