Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Demografia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Jadwiga Plewko
2Polityka społeczna (wykład)Z/4 30 dr Agnieszka Zaborowska
3Struktura i organizacja pomocy społecznej (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
4Wprowadzenie do ekonomii (wykład)E/3 15 dr Andrzej Żuk
5Struktura i organizacja pomocy społecznej (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Małgorzata Mądry
6Prawa człowieka (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
7Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
9Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
10Identyfikacja i analiza problemów społecznych (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Wioletta Smyl
11Identyfikacja i analiza problemów społecznych (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 Zawieszone
12Wprowadzenie do ekonomii (ćwiczenia)Z/0 15 dr Andrzej Żuk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - z elementami samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze