Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Helena Słotwińska
2Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (wykład)E/4 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
3Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (wykład)E/4 20 dr Aleksandra Borowicz
4Podstawowe pojęcia pedagogiki (wykład)E/2 15 Ks. dr Marek Jeziorański
5Psychologia rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
6Psychopatologia rozwoju (wykład)Z/3 30 dr Ewelina Świdrak
7Socjologia wychowania (wykład)E/2 15 dr hab. Monika Adamczyk
8Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marta Buk-Cegiełka
9Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Marta Buk-Cegiełka
10Dydaktyka ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
11Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
12Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
13Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
14Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Suska
15Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 S. mgr Iwona Lis
16Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
17Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 20 dr Aleksandra Borowicz
18Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 20 dr Aleksandra Borowicz
19Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 20 Zawieszone
20Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
21Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
22Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
23Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Beata Gulati
24Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marlena Wałek
25Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
26Wspieranie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
27Wspieranie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
28Wspieranie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 81) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 507) Z/1 28 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
14Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze