Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Dagmara Nowacka
2Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Dagmara Nowacka
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Albert Nowacki
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
21Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
22Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
23Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
25Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
26Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
27Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
28Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
29Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
30Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
31Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
32Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
33Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
34Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
35Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
36Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
37Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
38Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
39Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
2Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
4Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
5Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
6Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Sadowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Sadowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Anna Sadowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
10Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Krzysztof Antoniak
11Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Antoniak
12Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
13Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
14Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Katarzyna Wasińczuk
15Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Marcin Cybulski
16Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Marcin Cybulski
17Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Marcin Cybulski
18Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
19Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
20Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Joanna Kozieł
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dagmara Nowacka
2Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia)Z/3 30 dr Albert Nowacki
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
5Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
6Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
7Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
8Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Sadowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Sadowska
10Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Anna Sadowska
11Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
12Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Krzysztof Antoniak
13Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Antoniak
Zajęcia nadobowiązkowe
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego – sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 mgr Ewelina Parafińska-Korybska
2Język polski dla cudzoziemców - sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 mgr Natalia Kuźma
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/3 0 dr Ewelina Bańka
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego (egzamin)E/3 0 dr hab. Marcin Cybulski
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego (egzamin)E/3 0 dr Dagmara Nowacka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze