Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Doradztwo kariery na rynku pracy (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Kida
2Europejskie i światowe inicjatywy zarządzania karierą (wykład)E/3 15 VACAT
3Wpływ czynników ekonomicznych i demograficznych na doradztwo kariery (wykład)E/3 15 dr hab. Jadwiga Plewko
4Wprowadzenie do teorii osobowości (wykład)E/4 30 dr hab. Wacław Bąk
5Polityki rynku pracy i kreowanie stosunków pracowniczych (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
6Marketing usług i społeczno-ekonomiczne strategie w kreowaniu kapitału zatrudnienia (zatrudnialności) (wykład)E/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
7Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
8Doradztwo kariery na rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Grzegorz Kida
9Wprowadzenie do teorii osobowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
10Kodeks etyczny doradcy kariery (kwestie prawne i moralne) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Maciej Hułas
11Międzynarodowe sieci doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Krzysztof Jurek
12Oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Alina Betlej

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze