Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Doradztwo kariery na rynku pracy (wykład)E/3 15 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
2Europejskie i światowe inicjatywy zarządzania karierą (wykład)E/3 15 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
3Wpływ czynników ekonomicznych i demograficznych na doradztwo kariery (wykład)E/3 15 dr hab. Jadwiga Plewko
4Wprowadzenie do teorii osobowości (wykład)E/4 30 dr hab. Wacław Bąk
5Polityki rynku pracy i kreowanie stosunków pracowniczych (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
6Marketing usług i społeczno-ekonomiczne strategie w kreowaniu kapitału zatrudnienia (zatrudnialności) (wykład)E/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
7Etyka (wykład)E/2 30 dr Jacek Frydrych
Ćwiczenia obowiązkowe
1Doradztwo kariery na rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Grzegorz Kida
2Doradztwo kariery na rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
3Wprowadzenie do teorii osobowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Karolina Czarnecka
4Wprowadzenie do teorii osobowości (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
5Kodeks etyczny doradcy kariery (kwestie prawne i moralne) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Maciej Hułas
6Kodeks etyczny doradcy kariery (kwestie prawne i moralne) (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Międzynarodowe sieci doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Krzysztof Jurek
2Międzynarodowe sieci doradztwa kariery (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 Zawieszone
3Oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Alina Betlej
4Oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 15 Zawieszone
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 292) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze