Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomia (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb
3Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Nauka administracji (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
5Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski
6Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Ganczar
7Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
8Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
9Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
10Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
11Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
12Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
13Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
14Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
15Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Ganczar
16Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Metodologia nauk administracyjnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Metodologia nauk administracyjnych (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
Specjalność: Administracja publiczna
1Etyka urzędnicza (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Organizacja szkolnictwa wyższego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski
Specjalność: E-administracja
1Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
2Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 Brak obsady
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Nauka o przedsiębiorstwie (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze