Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomia (wykład)E/4 30 dr Piotr Rubaj
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Nauka administracji (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
5Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
6Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład)E/4 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
7Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
8Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
9Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
10Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
12Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
13Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
14Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 4) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
15Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 5) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
16Technologie informacyjne w administracji publicznej (laboratorium - Grupa: 6) Z/1 15 dr Ilona Grądzka
17Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
18Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
19Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
20Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Metodologia nauk administracyjnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Metodologia nauk administracyjnych (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Dominika Rymkiewicz
Specjalność: Administracja publiczna
1Etyka urzędnicza (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Organizacja szkolnictwa wyższego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
Specjalność: E-administracja
1Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
2Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 Zawieszone
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Nauka o przedsiębiorstwie (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 46) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 47) Z/1 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 48) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
12Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
13Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
16Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
17Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
22Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
26Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
27Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
28Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
31Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze