Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
3Nauka administracji (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
4Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Ganczar
6Ekonomia (wykład)E/4 30 dr Piotr Rubaj
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Rafał Szprync
2Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Justyna Kurlak
3Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. mgr Jakub Płonka
4Technologie informacyjne w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
5Technologie informacyjne w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
6Technologie informacyjne w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
7Technologie informacyjne w administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Kisała
9Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Ganczar
10Biurotyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Metodologia nauk administracyjnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Metodologia nauk administracyjnych (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Dominika Rymkiewicz
Specjalność: Administracja publiczna
1Etyka urzędnicza (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
2Organizacja szkolnictwa wyższego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
Specjalność: E-administracja
1Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
2Prawna regulacja informatyzacji administracji publicznej (wykład)E/3 30 Zawieszone
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Marketing w działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Nauka o przedsiębiorstwie (wykład)E/3 30 dr hab. Maciej Rudnicki
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Danuta Nowak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 327) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
19Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze