Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Podstawowe pojęcia pedagogiki (wykład)E/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
2Dydaktyka ogólna (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
3Socjologia wychowania (wykład)E/3 30 dr Monika Adamczyk
4Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
5Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
6Psychologia rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
2Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Klaudia Martynowska
3Psychologia rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
4Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aleksandra Borowicz
5Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aleksandra Borowicz
6Pedagogika osób z niepełnosprawnością sensoryczną (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
7Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aleksandra Borowicz
8Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aleksandra Borowicz
9Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
10Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Aneta Gąbka
11Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Angelika Roczniak
12Psychopedagogiczne problemy osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
13Wspieranie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
14Wspieranie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Aleksandra Borowicz
15Wspieranie rodziny z osobą z niepełnosprawnością (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
16Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Renata Kołodziejczyk
17Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Renata Kołodziejczyk
18Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
Konwersatoria obowiązkowe
1Wprowadzenie do psychopatologii rozwoju (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Milena Welc
2Wprowadzenie do psychopatologii rozwoju (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Angelika Lenart
3Wprowadzenie do psychopatologii rozwoju (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
4Ewaluacja działań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Katarzyna Braun
5Ewaluacja działań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Katarzyna Braun
6Ewaluacja działań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Zawieszone
Inne zajęcia
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
24Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 258) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 259) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 260) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
4Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych (lektorat - Grupa: 261) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze