Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Komunikowanie społeczne (wykład)E/5 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
2Logika (wykład)E/2 15 Brak obsady
3Współczesne systemy polityczne (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Ronek
4Integracja europejska (wykład)E/5 30 dr hab. Beata Piskorska
5Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej (wykład)E/3 15 dr Andrzej Szabaciuk
6Podstawy dyplomacji (wykład)E/5 15 Brak obsady
7Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
8Komunikowanie społeczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
11Integracja europejska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Beata Piskorska
12Integracja europejska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Beata Piskorska
13Najnowsza historia Polski (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
14Najnowsza historia Polski (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL
15Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
16Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze