Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Archeologia chrześcijańska (wykład)Z/2 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/5 30 dr hab. Anna Palusińska
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
6Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
7Metafizyka - Ontologia (wykład)E/3 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
8Patrologia (wykład)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
9Patrologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
10Religiologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
11Religiologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
12Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Andrzej Megger
13Metodologia teologii (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
7Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze