Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Archeologia chrześcijańska (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/5 30 dr hab. Anna Palusińska
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Metafizyka - Ontologia (wykład)E/3 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
6Metodologia teologii (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
7Patrologia (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
8Religiologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
3Patrologia (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
4Religiologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 28 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
6Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze