Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Komunikowanie społeczne i polityczne (wykład)E/4 30 Ks. dr Rafał Pastwa
2Komunikowanie społeczne i polityczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Rafał Pastwa
3Komunikowanie społeczne i polityczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr Rafał Pastwa
4Komunikowanie społeczne i polityczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr Rafał Pastwa
5Komunikowanie społeczne i polityczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr Rafał Pastwa
6Logika (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
10Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
11Myśl narodowa i polityczna w Polsce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wójcik
12Podstawy psychologii (wykład)E/3 30 dr Joanna Chwaszcz
13Polityka i strategia bezpieczeństwa (wykład)E/6 30 dr hab. Urszula Soler
14Środowisko bezpieczeństwa RP (wykład)E/5 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
15Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Robert Polak
16Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Robert Polak
17Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Robert Polak
18Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 mgr Robert Polak
19Podstawy administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
20Podstawy administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
21Podstawy administracji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
22Podstawy administracji (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
23Najnowsza historia polityczna Polski (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
24Najnowsza historia polityczna Polski (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
25Najnowsza historia polityczna Polski (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
26Najnowsza historia polityczna Polski (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/1 30 Brak obsady
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
2Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
3Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
4Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
5Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Marcin Frelich
6Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze