Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia) WMIiAK
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (wykład)E/3 15 dr inż. Rafał Lizut
2Geometria analityczna (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Dymek
3Matematyka dyskretna (wykład)E/6 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
4Podstawy algorytmiki i programowania (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
5Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/3 15 dr Andrzej Michalski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
2Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
3Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
4Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
5Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Zofia Marek
6Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Zofia Marek
7Algorytmy i złożoność obliczeniowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Zawieszone
8Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Grzegorz Dymek
9Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Maciej Parol
10Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Maciej Parol
11Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Maciej Parol
12Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
13Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
14Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
15Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
16Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
17Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
18Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
19Grafika komputerowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 Zawieszone
20Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
21Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
22Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
23Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kamil Powroźnik
24Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
25Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zofia Marek
26Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
27Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zofia Marek
28Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Zofia Marek
29Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
30Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
31Podstawy algorytmiki i programowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
32Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
33Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
34Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Ks. mgr Jakub Lasyk
35Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
36Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
37Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
38Projektowanie stron WWW (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/3 30 Zawieszone
39Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Andrzej Michalski
40Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Maciej Parol
41Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Maciej Parol
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Maciej Parol
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Beata Piasny
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Beata Piasny
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 249) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 250) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 251) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 252) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 253) Z/1 30 mgr Michał Narecki
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język angielski - CEF B1 - Kurs zawodowy z elementami IT (lektorat - Grupa: 49) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
16Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
18Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
20Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
21Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
25Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
26Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
27Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
29Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
30Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
31Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
32Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
33Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
34Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
35Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
36Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
37Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
38Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
39Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
40Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
41Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
43Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
45Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
46Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
47Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
49Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
51Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
52Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
53Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
54Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
55Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
56Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
57Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
58Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
59Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
60Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze