Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7 WMIiAK
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biologia roślin (wykład)E/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Dendrologia (wykład)Zbo/5 30 dr Joanna Renda
3Fizjografia (wykład)E/3 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
4Geometria wykreślna (wykład)E/3 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
5Historia sztuki ogrodowej (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
6Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Piotr Szkołut
Ćwiczenia obowiązkowe
1Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
3Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
4Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
5Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr Joanna Renda
6Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr Joanna Renda
7Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
8Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
9Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
10Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
11Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
12Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
13Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
14Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
15Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
16Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
17Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Piotr Kulesza
18Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr inż. Piotr Kulesza
19Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Agnieszka Kułak
20Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr inż. Piotr Szkołut
21Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 dr inż. Piotr Szkołut
22Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 20 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
23Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 20 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
24Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 20 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
25Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 20 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
26Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 20 Zawieszone
Zajęcia terenowe
1Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
2Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
3Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
4Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
5Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
6Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
7Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Kulesza
8Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
9Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Agnieszka Kułak
10Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Szkołut
11Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
12Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
13Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
14Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
15Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 4) Zbo/0 10 Zawieszone
16Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 5) Zbo/0 10 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 254) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 255) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
21Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
24Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
25Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
26Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
27Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
28Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
31Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
33Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
34Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
35Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze