Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Historia Kościoła powszechnego w starożytności (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Metafizyka (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
4Teoria poznania (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
5Wstęp do filozofii (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Zajęcia do wyboru
1Historia sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Literatura religijna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
3Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
4Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Agnieszka Strycharczuk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 247) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
4Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego i lekturą tekstów teologicznych (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze