Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
4Metafizyka (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
6Teoria poznania (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
7Wstęp do filozofii (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Przedmioty do wyboru
1Historia sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Literatura religijna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
2Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 dr Agnieszka Strycharczuk
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
4Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Grupa greckokatolicka
Wykłady obowiązkowe
1Historia Kościoła Greckokatolickiego (wykład)Z/0 30 dr hab. Irena Wodzianowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze