Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Emocje i motywacje (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Torój
2Psychologia różnic indywidualnych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
3Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (wykład)E/4 30 dr Paweł Fortuna
4Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr Maksymilian Roszyk
5Metodologia psychologii (wykład)E/3 30 VACAT
6Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
7Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Małgorzata Torój
8Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Małgorzata Torój
9Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
10Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
11Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
12Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
13Emocje i motywacje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady
14Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
15Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
16Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Barbara Cichy-Jasiocha
17Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
18Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
19Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
20Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
21Psychologia różnic indywidualnych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Martyna Płudowska
22Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
23Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
24Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
25Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
26Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
27Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Paweł Fortuna
28Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Magdalena Szubielska
29Procesy poznawcze: uczenie się, pamięć, myślenie i decyzje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Magdalena Szubielska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1Kierunki współczesnej psychologii (wykład)E/6 30 dr Justyna Iskra
2Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (wykład)E/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
3Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Justyna Iskra
4Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Justyna Iskra
5Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Justyna Iskra
6Kierunki współczesnej psychologii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Justyna Iskra
7Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 VACAT
8Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 VACAT
9Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 VACAT
10Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 VACAT
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Podstawy psychologii biznesu (wykład)E/4 30 VACAT
2Psychologia rozwoju człowieka (wykład)E/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
3Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
4Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
5Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
6Podstawy psychologii biznesu (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady
7Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
8Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Brak obsady
9Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
10Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Brak obsady
11Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
12Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
13Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
14Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
15Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 5) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka
16Podstawy multimediów (konwersatorium - Grupa: 6) Z/2 30 dr Aneta Przepiórka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze