Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dzieje turystyki w Polsce (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
2Zarządzanie w turystyce (wykład)Z/2 30 dr Marcin Gapski
3Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej do końca XVIII wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Jan Ptak
4Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej w XIX i XX wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Ziółek
5Historia podróży i podróżowania (wykład)E/2 30 dr hab. Joanna Szady
6Architektura sakralna w Polsce i na świecie (wykład)E/4 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Charakterystyka środowiska przyrodniczego regionu (konwersatorium)Z/2 30 mgr Paweł Miszczuk
2Przestrzeń sakralna: symbolika i funkcje miejsc świętych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
3Czas wolny w kulturze europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
4Tradycje społeczne do końca XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
5Tradycje społeczne XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty) (warsztaty)Z/2 30 dr Marcin Gapski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
21Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
26Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
33Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
34Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
35Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
36Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
38Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
40Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
41Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
43Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
45Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
47Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
49Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
56Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
57Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
58Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
59Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
60Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
61Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
62Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
63Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
64Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
65Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
73Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
74Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
81Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
82Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
83Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
84Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
85Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Egzaminy
1Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej (egzamin)E/2 0 dr hab. Ewa Ziółek
2Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej (egzamin)E/2 0 dr hab. Jan Ptak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze