Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Turystyka w Polsce (wykład)Z/2 15 dr Marek Okoń
2Zarządzanie w turystyce (wykład)Z/3 15 dr Marcin Gapski
3Architektura sakralna w Polsce i na świecie (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Paweł Kras
4Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej w XIX i XX wieku (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ewa Ziółek
5Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej do końca XVIII wieku (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jan Ptak
6Podróże i podróżowanie od średniowiecza do współczesności (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Szady
Konwersatoria obowiązkowe
1Charakterystyka środowiska przyrodniczego regionu (konwersatorium)Z/2 30 mgr Paweł Miszczuk
2Przestrzeń sakralna: symbolika i funkcje miejsc świętych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
3Czas wolny w kulturze europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
4Tradycje społeczne do końca XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
5Tradycje społeczne XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty) (warsztaty)Z/2 30 dr Marcin Gapski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
10Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
15Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
17Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
22Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
23Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Egzaminy
1Architektura sakralna w Polsce i na świecie (egzamin)E/2 0 dr hab. Paweł Kras
2Historia turystyki i czasu wolnego (egzamin)E/2 0 dr hab. Joanna Szady
3Historia turystyki i czasu wolnego (egzamin)E/2 0 dr hab. Alicja Puszka
4Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji europejskiej (egzamin)E/2 0 dr hab. Jan Ptak
5Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji europejskiej (egzamin)E/2 0 dr hab. Ewa Ziółek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze