Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dzieje turystyki w Polsce (wykład)E/3 15 Brak obsady
2Zarządzanie w turystyce (wykład)Z/2 30 dr Marcin Gapski
3Architektura sakralna w Polsce i na świecie (wykład)E/2 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
4Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej do końca XVIII wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Jan Ptak
5Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej w XIX i XX wieku (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
6Historia podróży i podróżowania (wykład)E/2 30 dr hab. Joanna Szady
Konwersatoria obowiązkowe
1Charakterystyka środowiska przyrodniczego regionu (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Przestrzeń sakralna: symbolika i funkcje miejsc świętych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
3Czas wolny w kulturze europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
4Kultura społeczna do końca XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
5Tradycje społeczne do końca XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
6Kultura społeczna XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
7Tradycje społeczne XIX i XX wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty) (warsztaty)Z/2 30 dr Robert Derewenda
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
Egzaminy
1Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej (egzamin)E/2 0 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
2Społeczne uwarunkowania rozwoju cywilizacji zachodniej (egzamin)E/2 0 dr hab. Jan Ptak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze