Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (do romantyzmu) (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Interpunkcja (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
3Składnia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
4Redakcja typowej książki (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
5Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia)Z/2 15 Brak obsady
Warsztaty obowiązkowe
1Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
2Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
3Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
5Tekstologia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
6Tekstologia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
7Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Vacat
8Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Vacat
9Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 Vacat
Lektoraty
1Język łaciński (lektorat)E/3 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
Egzaminy
1Tekstologia (egzamin)E/1 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Historia literatury polskiej (do oświecenia) (egzamin)E/1 0 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze