Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (do romantyzmu) (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Ćwiczenia obowiązkowe
1Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Magdalena Byrska
2Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Magdalena Byrska
3Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Mateusz Miernik
4Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Mateusz Miernik
5Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
6Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
7Interpunkcja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
8Interpunkcja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
9Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
10Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
3Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
5Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
6Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
7Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Agnieszka Karczewska
8Tekstologia (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
9Tekstologia (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/2 30 mgr Barbara Góra
Konwersatoria
1Język łaciński (konwersatorium - Grupa: 1) E/3 30 dr Agata Łuka
2Język łaciński (konwersatorium - Grupa: 2) E/3 30 dr Agata Łuka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Egzaminy
1Tekstologia (egzamin)E/1 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
2Historia literatury (do oświecenia) (egzamin)E/1 0 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze