Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (do oświecenia) (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
2Interpunkcja (ćwiczenia)Z/2 30 dr Mariusz Koper
3Składnia (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
4Redakcja typowej książki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dorota Niedziałkowska
5Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr Dorota Niedziałkowska
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
2Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
3Tekstologia (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
4Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
5Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
Konwersatoria
1Język grecki (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
2Język łaciński (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Strycharczuk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 309) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Egzaminy
1Historia literatury (do oświecenia) (egzamin)E/1 0 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
2Tekstologia (egzamin)E/1 0 dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL
3Język grecki (egzamin)E/1 0 Brak obsady
4Język łaciński (egzamin)E/1 0 dr Agnieszka Strycharczuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze