Wydział Nauk Humanistycznych
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura powszechna (do romantyzmu) (wykład)Z/1 15 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Redakcja typowej książki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
4Elementy wiedzy poligraficznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
5Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 1) E/2 30 Brak obsady
6Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia - Grupa: 2) E/2 30 Brak obsady
7Interpunkcja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
8Interpunkcja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
9Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
10Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Warsztaty
1Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Edytorska analiza utworów (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
4Grafologiczna lektura rękopisów (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
5Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
6Warsztat naukowy edytora (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
7Tekstologia (warsztaty - Grupa: 1) E/2 30 Brak obsady
8Tekstologia (warsztaty - Grupa: 2) E/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze