Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
2Historia myśli społecznej i socjologicznej (wykład)E/6 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
3Klasyczne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Urszula Soler
4Mikrostruktury społeczne (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Sławomir Partycki
5Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Marek Wódka
6Historia myśli społecznej i socjologicznej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
7Mikrostruktury społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
8Elementy ekonomii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
9Rodzina w kontekście lokalnym i globalnym (konwersatorium)Z/4 30 dr Małgorzata Szyszka
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
11Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
14Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze