Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/4 30 Ks. dr Maciej Hułas
2Historia myśli społecznej i socjologicznej (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
3Klasyczne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Urszula Soler
4Mikrostruktury społeczne (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Sławomir Partycki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. mgr Piotr Przysucha
2Historia myśli społecznej i socjologicznej (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. mgr Marek Pabich
3Mikrostruktury społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
Konwersatoria obowiązkowe
1Elementy ekonomii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
2Rodzina w kontekście lokalnym i globalnym (konwersatorium)Z/4 30 dr Małgorzata Szyszka
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr Piotr Mamcarz
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
20Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
23Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze