Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/5 30 Ks. dr Maciej Hułas
2Historia myśli społecznej i socjologicznej (wykład)E/6 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
3Klasyczne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Urszula Soler
4Mikrostruktury społeczne (wykład)E/4 15 VACAT
5Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Marek Wódka
6Historia myśli społecznej i socjologicznej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
7Mikrostruktury społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
8Elementy ekonomii (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady
9Rodzina w kontekście lokalnym i globalnym (konwersatorium)Z/4 30 dr Małgorzata Szyszka
10Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze