Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 18 Ks. dr Maciej Hułas
2Metodologia nauk społecznych (wykład)Z/2 12 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
3Pedagogika ogólna (wykład)E/2 12 dr Piotr Magier
4Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)E/5 12 dr Piotr Magier
5Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 12 dr Katarzyna Braun
Ćwiczenia obowiązkowe
1Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia)Z/3 12 mgr Agnieszka Gronkowska-Koziar
2Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia)Z/0 12 mgr Sławomir Olczyk
Konwersatoria obowiązkowe
1Filozofia wychowania (konwersatorium)Z/2 12 Ks. mgr Dariusz Konopko
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Teoretyczne podstawy integralnego wychowania (wykład)E/4 12 dr hab. Alina Rynio
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Diagnoza potrzeb środowiskowych (konwersatorium)Z/3 12 mgr Marlena Dudzińska
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
2Doskonalenie umiejętności wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Angelika Sadowa
3Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Marlena Dudzińska
4Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)Z/2 12 mgr Karolina Szymaniak
5Pedagogika klasyczna i antypedagogika wobec wychowania w rodzinie (wykład)Z/2 12 dr Piotr Magier
6Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 12 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
7Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/4 12 dr Iwona Szewczak
8Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 12 Zawieszone
9Special education (wykład)Z/4 12 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Seminaria naukowe
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 dr Katarzyna Braun
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze