Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia retoryki klasycznej (wykład)E/6 30 Ks. dr Michał Klementowicz
2Elokucja (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Roman Doktór
3Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Aleksandra Kozłowska
2Historia retoryki klasycznej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
3Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Maria Gondek
4Elokucja (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr Anna Starościc
2Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maria Gondek
3Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 311) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Lektorat wydziałowy
1Język łaciński w retoryce (lektorat)E/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
5Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
9Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
11Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze