Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) WNIT
Rok V - Semestr 10   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty (1)
1Przygotowanie do aplikacji prawniczej (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 dr Michał Jędrzejczyk
2Przygotowanie do aplikacji prawniczej (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 dr Michał Jędrzejczyk
Fakultety (2)
1Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (wykład)Z/2 30 dr Dariusz Żak
2Prawo nieletnich (wykład)Z/2 30 dr hab. Filip Ciepły
3Prawo policyjne (wykład)Z/2 30 dr Dariusz Żak
4Prawo turystyczne (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
5Prawo ubezpieczeniowe (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
6Systemy konstytucyjne wybranych państw świata (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
7Zajęcia sądowe i praktyki kancelaryjne (dla V roku) (praktyki)Z/2 30 dr Piotr Pomorski
8Zasady prawne działalności inwestycyjnej na Ukrainie (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr Artur Lis
2Prawo cywilne i postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła
3Prawo gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr Dariusz Żak
4Prawo karne i postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Filip Ciepły
5Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dominik Tyrawa
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (pracownia dyplomowa - Grupa: 1) Zbo/20 0 dr Artur Lis
2Przygotowanie pracy magisterskiej (pracownia dyplomowa - Grupa: 2) Zbo/20 0 dr Dariusz Żak
3Przygotowanie pracy magisterskiej (pracownia dyplomowa - Grupa: 3) Zbo/20 0 dr hab. Filip Ciepły
4Przygotowanie pracy magisterskiej (pracownia dyplomowa - Grupa: 4) Zbo/20 0 dr hab. Dominik Tyrawa
5Przygotowanie pracy magisterskiej (pracownia dyplomowa - Grupa: 5) Zbo/20 0 dr hab. Leszek Ćwikła

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze