Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 dr Magdalena Lipnicka
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 30 dr Magdalena Lipnicka
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Beata Popławska
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Beata Popławska
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Brak obsady
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
7Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Brak obsady
8Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
9Logika (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)Zbo/3 30 Brak obsady
2Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego (konwersatorium)Zbo/3 30 dr Magdalena Lipnicka
3Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)Zbo/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze