Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy socjologii (wykład)E/4 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
3Główne nurty w literaturze światowej (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
4Historia mediów (wykład)E/3 30 Ks. dr Marek Pytko
5Propedeutyka prawa (wykład)E/4 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
6Teorie gatunków dziennikarskich (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
7Współczesne systemy polityczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
8Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
9Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
10Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
11Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
12Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
13Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
14Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Joanna Szegda
15Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Szegda
16Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Joanna Szegda
17Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
18Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
19Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
20Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
21Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
22Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
23Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
24Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
25Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze