Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy socjologii (wykład)E/4 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
2Propedeutyka prawa (wykład)E/4 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
3Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
4Historia mediów (wykład)E/4 30 Ks. dr Marek Pytko
5Teorie gatunków dziennikarskich (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
6Główne nurty w literaturze światowej (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
7Współczesne systemy polityczne (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
3Elementy socjologii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
4Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
5Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
6Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
7Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
8Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
9Propedeutyka prawa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
10Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
11Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
12Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Marcin Superczyński
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
Konwersatoria obowiązkowe
1Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Joanna Szegda
2Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Joanna Szegda
3Media i procesy globalizacji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Joanna Szegda
4Public relations - zarządzanie komunikacją (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Jan Matysik
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 264) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 263) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 268) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
10Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Kamiński
11Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
17Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
19Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
20Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
21Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
22Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
24Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
25Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
26Wychowanie fizyczne - piłka ręczna kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Ryszard Skowroński
27Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
29Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
30Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
31Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
32Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
33Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
34Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
35Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
36Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
37Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
38Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
39Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze