Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia ustrojów państw (wykład)E/11 36 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 18 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
3Logika prawnicza (grupa 13) (wykład)E/2 18 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Prawoznawstwo (wykład)E/11 24 dr Tomasz Barszcz
5Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/2 9 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe (grupa 1: A-Ko, grupa 2: Kr-Ż)
1Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 9 dr Jacek Trzewik
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 9 dr Jacek Trzewik
3Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 18 dr Tomasz Barszcz
4Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 18 dr Tomasz Barszcz
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 77) Z/0 18 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 78) Z/0 18 mgr Marlena Iglik
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze