Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
2Marketing (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
3Podstawy zarządzania (wykład)E/6 30 dr Agnieszka Marek
4Mikroekonomia (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
5Zachowania organizacyjne (wykład)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
6Matematyka (wykład)Z/5 30 dr Joanna Niewiadoma
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
9Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
10Marketing (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
11Marketing (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
12Marketing (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Grzegorz Wesołowski
13Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Marek
14Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Marek
15Podstawy zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Agnieszka Marek
16Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
17Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
18Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
19Zachowania organizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
20Zachowania organizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
21Zachowania organizacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
22Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
23Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
24Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Niewiadoma
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze