Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przemioty obligatoryjne
1Historia opieki społecznej (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
3Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
5Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
6Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
7Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
8Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Wiesław Partyka
9Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Wiesław Partyka
10Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 4) Z/4 30 Brak obsady
11Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 5) Z/4 30 Brak obsady
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
13Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
16Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
17Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
18Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
19Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
20Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
21Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
22Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Piotr Magier
23Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Piotr Magier
24Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Piotr Magier
25Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
26Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
27Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
28Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
29Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
30Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 Brak obsady
31Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 Brak obsady
32Pedagogika szkolna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
33Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
34Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
35Psychologia ogólna (wykład)E/6 15 VACAT
36Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/6 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze