Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przemioty obligatoryjne
1Historia opieki społecznej (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
3Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Wiesław Partyka
5Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
6Historia opieki społecznej (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
7Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
8Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Wiesław Partyka
9Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Wiesław Partyka
10Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 4) Z/4 30 Zawieszone
11Historia myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 5) Z/4 30 Zawieszone
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Łach
13Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Łach
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Wojciech Olszak
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Zawieszone
16Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
17Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
18Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
19Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
20Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
21Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
22Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
23Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
24Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
25Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
26Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
27Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
28Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
29Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Iwona Szewczak
30Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 Zawieszone
31Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 Zawieszone
32Pedagogika szkolna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
33Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
34Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
35Psychologia ogólna (wykład)E/6 15 dr hab. Alina Rynio
36Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/6 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
14Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
13Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
19Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
21Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
22Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
29Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
Szkolenia obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze