Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Analiza matematyczna (wykład)E/6 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
2Logika (wykład)E/2 15 dr Piotr Lipski
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Palusińska
4Podstawy informatyki dla ekonomistów (wykład)E/3 15 dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
5Prawo dla ekonomistów (wykład)E/4 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
6Mikroekonomia (wykład)Zbo/3 30 dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
7Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
8Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
9Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
10Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
11Analiza matematyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
13Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
16Logika (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
17Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
18Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
19Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
20Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
21Mikroekonomia (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Anna Dąbkowska
22Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
23Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
24Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
25Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
26Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
27Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
28Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
29Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
30Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
31Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
32Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
33Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Zdzisław Błasiak
34Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 30 dr Joanna Niewiadoma
35Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
36Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
37Technologie analityczne w pracy ekonomisty (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 30 dr Jacek Bednarz
Przedmioty do wyboru
1Agrobiznes (konwersatorium)Z/3 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Economic problems in the world (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
3Gospodarka a kultura (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Adam Zadroga
4Nauki o organizacji (konwersatorium)Z/3 30 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
5Polityka innowacyjności (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Bednarz
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze