Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Wstęp do historii architektury (wykład)E/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia sztuki starożytnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
4Sztuka wczesnochrześcijańska (wykład)E/4 15 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
5Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Techniki i style w sztukach plastycznych (ćwiczenia)Z/4 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
2Techniki i style w rzemiośle artystycznym (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Techniki i style w architekturze (ćwiczenia)Z/4 30 dr Anna Głowa
4Historia sztuki starożytnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Głowa
5Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Mateusz Lisowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
7Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
15Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
18Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze