Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
2Wstęp do historii architektury (wykład)E/4 30 Brak obsady
3Historia sztuki starożytnej (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
4Sztuka wczesnochrześcijańska (wykład)E/4 15 Brak obsady
5Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Ćwiczenia obowiązkowe
1Techniki i style w sztukach plastycznych (ćwiczenia)Z/4 30 Brak obsady
2Techniki i style w rzemiośle artystycznym (ćwiczenia)Z/4 30 Brak obsady
3Techniki i style w architekturze (ćwiczenia)Z/4 30 Brak obsady
4Historia sztuki starożytnej (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze