Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Wstęp do historii sztuki (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Wstęp do historii architektury (wykład)E/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia sztuki starożytnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
4Sztuka wczesnochrześcijańska (wykład)E/4 15 dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL
5Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka starożytna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Głowa
2Techniki i style w rzemiośle artystycznym (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Techniki i style w architekturze (ćwiczenia)Z/4 30 dr Anna Głowa
4Techniki i style w sztukach plastycznych (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Krzysztof Gombin
5Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Marcin Czakon
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 309) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język francuski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
9Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
13Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
14Język włoski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
10Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
11Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze