Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prahistoria ziem polskich (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia starożytna (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Kochanek
3Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia starożytna (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
2Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
3Prahistoria ziem polskich (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Piotr Plisiecki
4Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (konwersatorium)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Karczewska
Projekty badawcze
Kultura świata starożytnego
1Historia Bizancjum (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
2Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
3Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 278) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Łukasz Harbuz
6Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
8Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
10Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
11Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Historia ustroju i administracji (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Ptak
Specjalizacja nauczycielska
1Zawód nauczyciela - tradycja i współczesność (wykład)Z/2 30 dr hab. Alicja Puszka
2Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze