Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prahistoria ziem polskich (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia starożytna (wykład)E/4 30 dr hab. Piotr Kochanek
3Historia Bizancjum (wykład)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
4Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Konwersatoria obowiązkowe
1Prahistoria ziem polskich (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
2Historia starożytna (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
3Vademecum badań historycznych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Proseminarium
1Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Piotr Kochanek
2Kultura starożytnego Bliskiego Wschodu (proseminarium)Z/2 30 Brak obsady
Warsztaty
1Religie starożytnego Bliskiego Wschodu (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (konwersatorium)Z/1 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jan Ptak
Specjalizacja nauczycielska
1Zawód nauczyciela i dydaktyka nauczania historii (wykład)Z/2 30 dr hab. Alicja Puszka
2Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze