Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
2Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Historia literatury staropolskiej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Kamil Szymański
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Kamil Szymański
3Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
4Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Mariusz Koper
7Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
8Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
9Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
10Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
11Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 mgr Alicja Narecka
12Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 mgr Alicja Narecka
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
4Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/2 30 mgr Piotr Jaszczak
7Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
8Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
9Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
4Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
7Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
8Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
12Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
16Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 81) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze