Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 VACAT
2Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)E/3 15 Brak obsady
3Historia literatury staropolskiej (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
3Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 Brak obsady
4Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 Brak obsady
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 Brak obsady
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 Brak obsady
7Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
8Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
9Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
10Wiedza o kulturze: literatura i sztuka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
11Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 Brak obsady
12Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 Brak obsady
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 Brak obsady
2Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 Brak obsady
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/3 30 Brak obsady
4Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 Brak obsady
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 Brak obsady
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/2 30 Brak obsady
7Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 Brak obsady
8Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
9Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 3) Z/4 30 Brak obsady
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 Brak obsady
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Zbo/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze