Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2Wprowadzenie do nauki o języku (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Literatura staropolska (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Leksykologia i leksykografia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Starościc
3Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
4Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
7Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Małgorzata Peroń
8Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Małgorzata Peroń
9Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
10Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
11Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr hab. Anna Czapla
12Wiedza o kulturze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
13Wiedza o kulturze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
14Łacina funkcjonalna (ćwiczenia)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Warsztaty
1Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/4 30 dr Małgorzata Peroń
3Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa (warsztaty - Grupa: 3) Z/4 30 dr Agnieszka Karczewska
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 307) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 308) Z/1 30 mgr Magdalena Matys
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 310) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 312) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 306) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF C1 (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
7Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
9Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
11Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
12Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
14Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
15Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze