Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 VACAT
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 VACAT
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: fonetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Marta Pudło
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Marta Pudło
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 Brak obsady
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 VACAT
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 VACAT
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 Brak obsady
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Amelia Szuba-Wenek
13Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk
14Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
15Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Olcha
16Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Monika Olcha
17Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
Zajęcia do wyboru
Ścieżka I - grupa początkująca
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/6 90 mgr Sylwia Mitko
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/6 90 Brak obsady
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/6 60 dr Amelia Szuba-Wenek
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/6 60 Brak obsady
Zajęcia do wyboru
Ścieżka II - grupa zaawansowana
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/6 90 dr Marta Pudło
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/6 60 dr Justyna Ofierska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze