Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
2Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
3Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
4Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 Brak obsady
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 Brak obsady
6Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 7) Z/2 30 Brak obsady
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 8) Z/2 30 Brak obsady
Wykłady obowiązkowe
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Anglii i USA (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Tomasz Niedokos
2Wprowadzenie do kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Brak obsady
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 Brak obsady
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 VACAT
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 VACAT
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 VACAT
8Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 VACAT
9Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 mgr Izabela Batyra
10Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/4 30 VACAT
11Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/4 30 VACAT
12Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/4 30 mgr Izabela Batyra
13Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
14Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/5 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/5 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/5 30 Brak obsady
19Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
20Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
21Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Patrycja Antoszek
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Patrycja Antoszek
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Patrycja Antoszek
25Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 dr Łukasz Borowiec
26Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/4 30 mgr Joanna Mirek
27Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/4 30 dr Magdalena Sawa
28Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/4 30 dr Magdalena Sawa
29Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
30Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
31Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
32Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
33Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
34Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/4 30 dr Sławomir Zdziebko
35Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/4 30 Brak obsady
36Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/4 30 Brak obsady
37Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Sławomir Wącior
38Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Sławomir Wącior
39Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Sławomir Wącior
40Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr hab. Sławomir Wącior
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze