Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
2Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
3Prawo rzymskie (wykład)Zbo/4 30 dr Izabela Leraczyk
4Prawo rzymskie (ćwiczenia)Zbo/0 15 dr Izabela Leraczyk
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
6Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
7Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
8Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
9Logika prawnicza (grupa 13) (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
10Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
11Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
12Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
13Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
14Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Historia powszechnego prawa kanonicznego - SPKKW (ćwiczenia)Zbo/0 15 Zawieszone
2Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) - SPKKW (ćwiczenia)Zbo/0 15 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze