Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Prawo rzymskie (wykład)Zbo/5 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
4Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
5Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
6Wybrane zagadnienia z teologii moralnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
7Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
8Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
9Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Romanko
2Prawo rzymskie (ćwiczenia)Zbo/0 15 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
4Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 280) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 281) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 287) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 289) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 291) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 23) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 43) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 44) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język nowożytny (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 20) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus
12Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze