Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia ustrojów państw (wykład)E/11 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 VACAT
3Logika prawnicza (wykład)E/2 15 dr Anna Kozanecka-Dymek
4Prawoznawstwo (wykład)E/11 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
5Technologia informacyjna dla prawników (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
2Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
3Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
4Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
5Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 5) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
6Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 6) Z/2 15 dr Bartosz Kuś
7Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 7) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
8Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 8) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
9Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 9) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
10Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 10) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
11Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 11) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
12Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 12) Z/2 15 dr Jacek Trzewik
13Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 13) Z/2 15 Brak obsady
14Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 14) Z/2 15 Brak obsady
15Informatyka prawnicza (laboratorium - Grupa: 15) Z/2 15 Brak obsady
16Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
17Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
18Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
19Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
20Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
21Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
22Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
23Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
24Historia ustrojów państw (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Emilia Czepczyńska
25Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
26Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
27Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
28Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
29Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
30Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Brak obsady
31Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
32Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 Brak obsady
33Logika prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Brak obsady
34Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
35Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
36Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
37Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
38Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Tomasz Barszcz
39Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
40Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
41Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
42Prawoznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze