Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Wstęp do matematyki (ćwiczenia)Z/0 60 mgr Maciej Parol
2Wstęp do matematyki (wykład)E/11 60 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
3Algebra liniowa z geometrią I (wykład)E/11 60 dr Grzegorz Dymek
4Algebra liniowa z geometrią I (ćwiczenia)Z/0 60 mgr Bruno Sadok
5Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
6Logika (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
7Wstęp do informatyki (wykład)E/5 30 dr Dorota Pylak
8Wstęp do informatyki (laboratorium)Z/0 30 dr Dorota Pylak
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
2Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
3Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
6Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
7Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
8Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze