Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia sztuki (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
2Historia sztuki (ćwiczenia)Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
3Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Logika (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
5Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Bruno Sadok
6Matematyka z elementami statystyki (wykład)E/2 30 Vacat
7Zasady projektowania krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Jan Kamiński
8Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (wykład)E/5 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
9Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
10Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
11Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
12Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Jan Kamiński
13Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Jan Kamiński
14Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
15Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
16Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
17Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
18Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
19Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
20Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
21Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
22Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
23Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
24Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
(student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego)
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze