Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia sztuki (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
2Historia sztuki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Piotr Kulesza
3Historia sztuki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Elżbieta Drozdowska
5Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
6Matematyka z elementami statystyki (wykład)E/2 30 dr Andrzej Michalski
7Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Maciej Parol
8Matematyka z elementami statystyki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
9Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr inż. Jan Kamiński
10Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
11Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
12Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr inż. Agnieszka Kułak
13Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 Zawieszone
14Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
15Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
16Rysunek techniczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
17Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
18Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
19Technologie informacyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Zawieszone
20Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
21Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
22Grafika inżynierska - CAD 2D (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
23Zasady projektowania krajobrazu (wykład)E/6 30 dr inż. Jan Kamiński
24Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
25Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Paweł Adamiec
26Zasady projektowania krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
27Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (wykład)E/5 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
28Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
29Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
30Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Lubiarz, prof. KUL
31Zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
32Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
student wybiera język nowożytny
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
3Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
13Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
15Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
16Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
21Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 17) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
26Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze