Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Fizykochemia układów biologicznych (wykład)E/3 15 dr Ludomir Kwietniewski
2Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ludomir Kwietniewski
3Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ludomir Kwietniewski
4Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Anna Borówka
5Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Anna Borówka
6Fizykochemia układów biologicznych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
7Logika (wykład)E/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
8Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)Zbo/3 15 dr Armen Grigoryan
9Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/1 10 dr Krzysztof Dobieżyński
10Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (wykład)E/9 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Elżbieta Drozdowska
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Elżbieta Drozdowska
13Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
14Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
15Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
16Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
17Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
18Podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 60 dr Tomasz Lenard
19Podstawy taksonomii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Agnieszka Kuźniar
20Podstawy taksonomii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Agnieszka Kuźniar
21Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 45 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
22Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 45 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
23Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 45 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
24Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 45 dr hab. Konrad Kubiński, prof. KUL
25Techniki laboratoryjne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 45 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
3Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
8Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
9Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
14Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
18Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
21Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
22Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
24Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
26Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
Przedmioty do wyboru - Chemia I
student wybiera grupę zajęć Chemia I lub Chemia II
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)Z/7 30 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
5Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
6Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 20 dr Ludomir Kwietniewski
Przedmioty do wyboru - Chemia II
student wybiera grupę zajęć Chemia II lub Chemia I
1Chemia ogólna i nieorganiczna (wykład)E/7 30 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
3Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia ogólna i nieorganiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
5Chemia ogólna i nieorganiczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 20 dr Ludomir Kwietniewski
6Chemia ogólna i nieorganiczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/0 20 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze