Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo (stacjonarne I stopnia) L
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Anatomia (wykład)E/4 45 dr Zbigniew Kędzierski
2Biochemia i biofizyka (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Ryszard Szyszka
3Mikrobiologia i parazytologia (wykład)Zbo/2 30 dr Monika Jach
4Fizjologia (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
5Pedagogika (wykład)Zbo/2 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
6Psychologia (wykład)E/3 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
7Socjologia (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Monika Adamczyk
8Zdrowie publiczne (wykład)E/4 30 dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna
9Podstawy pielęgniarstwa (wykład)E/3 20 dr Kinga Kulczycka
10Promocja zdrowia (wykład)Zbo/2 15 dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna
11Anatomia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Jan Kachaniuk
12Anatomia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Jan Kachaniuk
13Anatomia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Jan Kachaniuk
14Anatomia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Jan Kachaniuk
15Anatomia (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Jan Kachaniuk
16Anatomia (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Jan Kachaniuk
17Biochemia i biofizyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. inż. Andrea Baier
18Biochemia i biofizyka (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. inż. Andrea Baier
19Biochemia i biofizyka (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. inż. Andrea Baier
20Biochemia i biofizyka (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 dr hab. inż. Andrea Baier
21Biochemia i biofizyka (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 dr hab. inż. Andrea Baier
22Biochemia i biofizyka (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 dr hab. inż. Andrea Baier
23Fizjologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
24Fizjologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
25Fizjologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
26Fizjologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
27Fizjologia (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
28Fizjologia (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
29Mikrobiologia i parazytologia (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Ewa Gizińska
30Mikrobiologia i parazytologia (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Ewa Gizińska
31Mikrobiologia i parazytologia (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Ewa Gizińska
32Mikrobiologia i parazytologia (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Ewa Gizińska
33Mikrobiologia i parazytologia (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Ewa Gizińska
34Mikrobiologia i parazytologia (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Ewa Gizińska
35Pedagogika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
36Pedagogika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
37Podstawy pielęgniarstwa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 80 dr Iwona Dębińska
38Podstawy pielęgniarstwa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 80 dr Iwona Dębińska
39Podstawy pielęgniarstwa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 80 dr Ewa Stychno
40Podstawy pielęgniarstwa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 80 dr Ewa Stychno
41Podstawy pielęgniarstwa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 80 dr Kinga Kulczycka
42Podstawy pielęgniarstwa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 80 dr Kinga Kulczycka
43Socjologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Monika Adamczyk
44Socjologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Monika Adamczyk
45Zdrowie publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna
46Zdrowie publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna
47Promocja zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna
48Promocja zdrowia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr n. med. Halina Piecewicz-Szczęsna
49Psychologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
50Psychologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Bogumiła Krawiec
51Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marek Solski
52Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marek Solski
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ - Kurs specjalistyczny z zakresu pielęgniarstwa (lektorat - Grupa: 83) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny z zakresu pielęgniarstwa (lektorat - Grupa: 82) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
10Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
11Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
12Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
13Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
14Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
15Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
18Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
20Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
21Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
25Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze