Wydział Teologii
Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
3Logika (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
4Socjologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
5Teologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
6Psychologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 Brak obsady
7Trening umiejętności społecznych (ćwiczenia)Z/4 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
8Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wybranych kulturach i religiach (konwersatorium)Z/4 30 Brak obsady
9Andragogika (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
10Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
11Savoir vivre (warsztaty)Z/1 15 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
5Andragogika (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
6Socjologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
7Teologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
8Psychologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 Vacat
9Trening umiejętności społecznych (ćwiczenia)Z/4 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
10Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wybranych kulturach i religiach (konwersatorium)Z/4 30 Vacat
11Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
12Savoir vivre (warsztaty)Z/1 15 Vacat
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze