Wydział Teologii
Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
3Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
4Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Elżbieta Drozdowska
5Andragogika (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
6Socjologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
7Teologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
8Psychologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
9Trening umiejętności społecznych (ćwiczenia)Z/4 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
10Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wybranych kulturach i religiach (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL
11Savoir vivre (warsztaty)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
12Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
4Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
2Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Przedmioty obligatoryjne
1Andragogika (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
2Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
3Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
4Logika (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
5Logika (wykład)E/1 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
6Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wybranych kulturach i religiach (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL
7Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
8Savoir vivre (warsztaty)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
9Socjologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
10Teologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
11Trening umiejętności społecznych (ćwiczenia)Z/4 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
12Psychologia małżeństwa i rodziny (wykład)E/2 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Lektoraty
1Język angielski (lektorat)Z/1 30 mgr Michał Narecki
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (wychowanie fizyczne)Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
3Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
ZAJĘCIA Z PROGRAMU STUDIÓW
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 8) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze