Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład)E/4 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
3Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
4Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
5Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
6Historia wychowania i myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
7Historia wychowania i myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
8Historia wychowania i myśli pedagogicznej (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
9Kultura języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
10Kultura języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
11Kultura języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
12Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
13Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Łach
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Łach
15Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
16Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
17Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
18Metodyka pracy umysłowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
19Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)E/3 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
20Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Agata Kułaga
21Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Agata Kułaga
22Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
23Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
24Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. mgr Andrzej Jasnos
25Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. mgr Andrzej Jasnos
26Pedagogika osób z niepełnosprawnością sprzężoną, emocjonalno-behawioralną (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
27Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Justyna Horbowska
28Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Justyna Horbowska
29Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 Zawieszone
30Podstawy lingwistyki edukacyjnej (wykład)E/2 15 dr Renata Kołodziejczyk
31Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
32Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
33Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
34Psychologia ogólna (wykład)E/2 30 dr Ewelina Świdrak
35Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 81) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 85) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 88) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
12Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
13Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 84) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
14Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
15Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
16Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
18Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
19Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
20Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze