Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
3Pedagogika szkolna (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
4Psychologia ogólna (wykład)E/5 30 dr hab. Alina Rynio
5Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
6Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Wojciech Olszak
7Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Wojciech Olszak
8Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
9Podstawy pedagogiki przedszkolnej (wykład)E/5 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
10Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
11Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
12Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
13Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
14Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
15Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
16Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
17Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
18Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
19Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Zawieszone
20Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
21Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
22Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
23Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 prof. dr hab. Helena Słotwińska
24Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 prof. dr hab. Helena Słotwińska
25Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 81) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
11Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 86) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 87) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
10Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
11Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Majerska
16Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
17Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
18Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
19Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
20Wychowanie fizyczne - piłka nożna kobiet (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
21Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
22Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
23Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
26Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
27Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Szkolenia obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr inż. Iwona Roman

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze