Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
2Logika (wykład)E/2 15 dr Tomasz Łach
3Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
4Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
5Podstawy pedagogiki przedszkolnej (wykład)E/5 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
6Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Podstawy pedagogiki przedszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Psychologia ogólna (wykład)E/5 30 Vacat
9Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
10Psychologia ogólna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewelina Świdrak
11Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
12Socjologia grup dziecięcych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
13Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
14Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Piotr Magier
15Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)Z/2 30 Ks. dr Marek Jeziorański
16Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
17Wychowanie religijno-moralne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
18Pedagogika szkolna (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
19Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze