Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 dr Piotr Lipski
Ćwiczenia
1Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. mgr Rafał Szprync
2Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Justyna Kurlak
Konwersatoria
1Realioznawstwo krajów angielskojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrij Saweneć
2Realioznawstwo krajów angielskojęzycznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Andrij Saweneć
3Realioznawstwo Rosji i Ukrainy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Witold Kołbuk
4Realioznawstwo Rosji i Ukrainy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Albert Nowacki
5Stylistyka języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
6Stylistyka języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
7Stylistyka języka polskiego (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 82) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 83) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
11Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
12Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
13Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
15Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
16Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
17Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
19Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
20Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
21Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
22Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
23Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
24Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
25Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
26Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Robert Mrozek
27Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
28Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
29Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
30Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
31Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
32Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
2Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
3Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
4Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
5Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
6Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Sadowska
7Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Sadowska
8Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Anna Sadowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
10Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Adam Mąka
11Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Adam Mąka
12Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
13Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
14Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak
15Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Marcin Cybulski
16Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Marcin Cybulski
17Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Marcin Cybulski
18Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
19Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
20Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego (ćwiczenia)Z/3 30 dr Dagmara Nowacka
2Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia)Z/3 30 dr Albert Nowacki
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/3 30 dr Marta Kaczmarczyk
5Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
6Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
7Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Andrij Saweneć
8Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Sadowska
9Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Sadowska
10Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Anna Sadowska
11Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 dr Ewelina Bańka
12Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Adam Mąka
13Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Adam Mąka
Zajęcia nadobowiązkowe
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego – sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 mgr Mateusz Frączek
2Język polski dla cudzoziemców - sprawności zintegrowane (ćwiczenia)Z/2 60 mgr Zuzanna Wośko
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze