Wydział Nauk Humanistycznych
Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Logika (wykład)E/1 15 VACAT
Konwersatoria
1Historia literatury hiszpańskiej I (konwersatorium)Z/3 30 dr Pablo de la Fuente de Pablo
2Historia literatury hiszpańskiej II (konwersatorium)Z/2 15 dr Pablo de la Fuente de Pablo
3Historia Hiszpanii II (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
4Historia Hiszpanii I (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Ćwiczenia
1Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
2Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Tomasz Niestorowicz
3Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
4Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niestorowicz
5Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 VACAT
6Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - konwersacja i leksyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 VACAT
7Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
8Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Monika Łakuta
9Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 VACAT
10Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź ustna A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 VACAT
11Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Monika Łakuta
12Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe A1-A2 (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Monika Łakuta
13Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paulina Mazurkiewicz
14Język francuski I - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Laurent Muller
15Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
16Język francuski II - drugi język romański (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
17Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Brak obsady
18Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze